სიახლეები

20.06.2017
2017 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ „კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში შშმ პირთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყო...
07.06.2017
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აგრძელებს სამუშაო შეხვედრებსა და კონსულტაციებს რეგიონებში, კულტურის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმებ...
16.05.2017
2017 წლის 10-11 მაისს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სტრატეგიული დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს თანამშრომლები, შორენა ც...
28.04.2017
2017 წლის 21 აპრილს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით, კულტურის სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლების შიდაუწყებრივი ს...
26.04.2017
2017 წლის 26 აპრილს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში „საზოგადოების კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში შშმ პირთა თანაბარი მ...
11.04.2017
საქართველოს რეგიონებში დაიწყო 2018 წლის კულტურის სტრატეგიის განხორციელების რეგიონული მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესი. აღნიშნულ...
15.03.2017
2017 წლის 14 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც მინისტრის მოადგილე, ლევან ხარატიშ...
06.03.2017
"კულტურის სტრატეგია 2025"-ის ერთ-ერთი ამოცანა მოსახლეობაში წიგნიერების განვითარებისა და ლიტერატურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობაა."ბავშვ...
06.03.2017
"კულტურის სტრატეგია 2025"-ის ერთ-ერთი ამოცანა მოსახლეობაში წიგნიერების განვითარებისა და ლიტერატურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობაა. თბილისის ქ...
03.02.2017
2 თებერვალს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კულტურის სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლების უწყებათაშორისი სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა, რო...
30.01.2017
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოში მიმდინარეობს პროექტი - „კულტურის ინდიკა...
09.12.2016
ფორუმის „კულტურა და შემოქმედებითობა ინოვაციისა და განვითარებისათვის” ფარგლებში, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდოვას, ბელარუსისა...
08.12.2016
თბილისში საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა. მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრში - ტექნოპარკი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა...
29.09.2016
კონფერენცია სახელწოდებით "თბილისის გარდაქმნა შემოქმედებით ცენტრად" Rooms Hotel Tbilisi-ში  29-30 სექტემბერს გაიმართა.
29.09.2016
29 სექტემბერს, სასტუმროში "Rooms Hotel Tbilisi" საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების გზამკვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. ...
19.07.2016
საქართველოს ისტორიაში პირველად შეიქმნა დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყო...
30.06.2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს კულტურის განვითარების გრძელვადიანი დოკუმენტი „კულტურის სტრატეგია 2025“, რომელიც...
01.06.2016
მედიის განვითარების ფონდმა, ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შეფა...
25.05.2016
​ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოში იწყება პროექტი "კულტურის ინდიკატორები გან...
15.03.2016
14 მარტს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში (ა. ფურცელაძის 1), საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ სპეციალური საჭიროების მქონ...
04.03.2016
​დასრულდა რეგიონული სამუშაო შეხვედრების მე-2 ეტაპი.
24.02.2016
24 თებერვალს, მესტიაში, სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღო...
23.02.2016
23 თებერვალს, ხონში, ხონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლაში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონის...
22.02.2016
22 თებერვალს, ონში, ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძი...
18.02.2016
18 თებერვალს, ბორჯომში, კულტურის ცენტრში, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას გაუძღვნენ ს...
17.02.2016
17 თებერვალს, ხაშურში, სამუსიკო სკოლაში, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას გაუძღვნენ სა...
16.02.2016
16 თებერვალს, დუშეთში, კულტურის სახლში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას გაუძღვნენ საქა...
15.02.2016
15 თებერვალს, საგარეჯოში, კულტურის სახლში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი&nb...
13.02.2016
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შემუშავდა. მთავრობის მიერ დამტკიცებამდე დოკუმე...
12.02.2016
12 თებერვალს, გოეთეს ინსტიტუტში დასრულდა შეხვედრების ციკლი კულტურის სფეროების წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ პირებთან. შეხვედრებს უძღვებოდა...
11.02.2016
11 თებერვალს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში მწერალთა სახლში გაიმართა ღია შეხვედრა კულტურის სფეროების წარმომა...
10.02.2016
10 თებერვალს, ოზურგეთში, კოლეჯ „ჰორიზონტში“ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებ...
10.02.2016
10 თებერვალს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში მწერალთა სახლში გაიმართა ღია შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების ორ...
09.02.2016
9 თებერვალს, ქობულეთში, კულტურის სახლში, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას  გ...
09.02.2016
9 თებერვალს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში გოეთეს ინსტიტუში გაიმართა ღია შეხვედრა სადადგმო და სანახაობითი ხე...
08.02.2016
8 თებერვალს, ხობში, საკრებულოს საკონფერენციო დარბაზში, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ...
08.02.2016
8 თებერვალს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის ფარგლებში გოეთეს ინსტიტუში გაიმართა ღია შეხვედრა ვიზუალური ხელოვნების და არ...
05.02.2016
5 თებერვალს, ბოლნისში, გამგეობის შენობაში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას საქართ...
05.02.2016
ორშაბათს, 8 თებერვალს, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამა გამართავს შემდგომ დარგობრივ შეხვედრებს -  კულტურ...
04.02.2016
აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის და კრეატიულობის პროგრამა, საქართველოს კულტურის სტრატეგიის შესახებ საჯარო კონსულტაციების გამართვის მიზნით, იწყებს შე...
03.02.2016
3 თებერვალს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის საჯარო განხილვა აფხაზეთის ა...
03.02.2016
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის საჯარო განხილვა დაიწყო.
02.02.2016
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შემუშავდა. დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის დამტკიცე...
01.02.2016
1 თებერვალს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტს კულტურის სტრატეგიის დოკ...
22.01.2016
21 თებერვალს საქართველოს მწერალთა სახლში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის -  „კულტურა და კრეატიულობა“ ფარგლებში გაიმართა სემინარი,...
15.12.2015
​15 დეკემბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის უწყებათაშორისი კომისიის მეორე სამუშაო შეხვედრა გაი...
26.10.2015
კულტურის პოლიტიკის საერთაშორისო ექსპერტი რაგნარ სიილი "არტარეა TV"-ს კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესზე ესაუბრა.   
26.10.2015
23 ოქტომბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროს სამი წლის ანგარიში წარმოადგინა. პრეზენტაციაში საუბარი იყ...
06.10.2015
2015 წლის 28 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურის პოლიტიკის სამმართველოს, კულტურისა და შემოქმედებ...
19.09.2015
18 სექტემბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, გაიმართა რეგიონული კონფერენცია, რომლის ფარგლებში, მოეწყო ევროსაბჭოსა და ევროკა...
14.09.2015
შაბათს, 12 სექტემბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ბელგრადის ხელოვნების უნივერსიტეტის იუნესკოს კათედრის ხელმძღვანელი, პროფეს...
04.08.2015
4 აგვისტოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კულტურის მინისტრის მოადგილის, ლევან ხარატიშვილის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტ...
31.07.2015
31 ივლისს კულტურის სამინისტროში საქართველოს კულტურის სტრატეგიაზე მომუშავე უწყებათაშორისი ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ევროკავ...
28.07.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დაასრულა კულტურის სტრატეგიის შემუშავების მე-2 ეტაპი. ჩატარდა 19 დარგობრივი შეხვედრა კულტურული მე...
24.07.2015
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პროექტი „Culture Coding EaP” სათანამშრომლოდ იწვევს კულტურის პოლიტიკის მ...
16.07.2015
14-17 ივლისს, კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესთან დაკავშირებით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ეწვია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორო...
09.06.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, საქართველოს მთავრობამ გამოსცა საქართველოს მთავრობის N1149 განკარგულება, რომლის თანახ...
30.05.2015
​2015 წლის 30 მაისს, კაჭრეთში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის პროგრამა II თანამშრომლობის ფა...
29.05.2015
​2015 წლის 29 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა თემაზე - არქიტექტუ...
19.05.2015
2015 წლის 19 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ტრადიციული...
14.05.2015
2015 წლის 14 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ვიზუალური ...
11.05.2015
2015 წლის 11 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა თემაზე - აუდიო...
08.05.2015
2015 წლის 8 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა თემაზე - პროფესიული ...
07.05.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს კულტურის პოლიტიკის გზამკვლევიდან გამომდინარე, დაასრულა, რეგიონული  სამუშაო შეხვ...
04.05.2015
2015 წლის 4 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა, თემაზე - ლიტერატურა...
02.05.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორ...
02.05.2015
ამ წუთებში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პრ...
29.04.2015
2 მაისს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (სანაპიროს ქ. 4)მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამ...
29.04.2015
2015 წლის 29 აპრილს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მოეწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგიის I სამუშაო შეხვედრა კულტურული მემკვიდ...
18.04.2015
ურეკში, კულტურის სახლში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტები“. კონფერენციას ...
18.04.2015
ამ წუთებში ურეკში, კულტურის სახლში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტები“.
08.04.2015
18 აპრილს, 10:00 საათზე, ურეკში, კულტურის სახლში მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტ...
03.04.2015
ქალაქ თელავში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პრო...
03.04.2015
ამ წუთებში ქალაქ თელავში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ...
31.03.2015
3 აპრილს, 10:00 საათზე, თელავში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგი...
28.03.2015
ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიო...
28.03.2015
ამ წუთებში ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. ...
27.03.2015
გორში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შენობაში, დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პ...
27.03.2015
ამ წუთებში ქალაქ გორში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. ...
26.03.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში შედგა პირველი სამუშაო შეხვედრა კულტურის სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრებთან.
24.03.2015
28 მარტს, 10:00 საათზე ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთის სახემწიფო უნივერსიტეტში (რუსთაველის ქ. N122), მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულ...
24.03.2015
27 მარტს, 10:00 საათზე ქალაქ გორში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, (ჭავჭავაძის ქ. N53) მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტ...
22.03.2015
ანაკლიაში, სასტუმრო“Palm Beach“-ში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტებ...
22.03.2015
ამ წუთებში ანაკლიაში, სასტუმრო “Palm Beach“-ში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცეს...
21.03.2015
ქალაქ ბათუმში, სასტუმრო „რედისონში“ დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტე...
21.03.2015
ამ წუთებში ქალაქ ბათუმში, სასტუმრო“რედისონში“ მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესე...
19.03.2015
დასრულდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კულტურის სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრთა შერჩევა. 
18.03.2015
18 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ცნობილი გახდა კულტურის სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების ვინაობა. 
18.03.2015
22 მარტს, 10:00 საათზე ანაკლიაში, სასტუმროში „Palm Beach“, მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები...
18.03.2015
21 მარტს, 10:00 საათზე ქალაქ ბათუმში, სასტუმრო „რედისონში“ (მისამართი: ეგნატე ნინოშვილის ქ.1) მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართვ...
14.03.2015
ქუთაისში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტები&ld...
14.03.2015
ქალაქ ქუთაისში კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება.
14.03.2015
ამ წუთებში ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცე...
13.03.2015
ქალაქ ამბროლაურში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტები“.
13.03.2015
ქალაქ ამბროლაურში კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება.
13.03.2015
კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოების მაქსმალ...
10.03.2015
13 მარტს, 10:00 საათზე, ქალაქ ამბროლაურის კულტურის ცენტრში (მის: თამარ მეფის ქ. 1) მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია...
10.03.2015
14 მარტს, 10:00 საათზე, ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში ( მის: ი.აბაშიძის 26 ), მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტ...
07.03.2015
7 მარტს, ქალაქ რუსთავში, შპს "რუსთავის ფოლადი"-ს საკონფერენციო დარბაზში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია:...
07.03.2015
ქალაქ რუსთავში, შპს "რუსთავის ფოლადი"-ს საკონფერენციო დარბაზის III სართულზე კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება. 
07.03.2015
ამ წუთებში ქალაქ რუსთავში, შპს "რუსთავის ფოლადი"-ს საკონფერენციო დარბაზის III სართულზე მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს ...
06.03.2015
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში დასრულდა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. ...
06.03.2015
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება. 
06.03.2015
ამ წუთებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანე...
04.03.2015
7 მარტს, 10:00 საათზე, ქალაქ რუსთავში, შპს "რუსთავის ფოლადი"-ს საკონფერენციო დარბაზის III სართულზე (მის: ი.გაგარინის 12) მოეწყობა კონფერენ...
02.03.2015
6 მარტს, 10:00 საათზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ  შენობაში მოეწყობა კონფერენცია თემაზე „საქართველოს კულტურის სტრატ...
02.03.2015
სამინისტრო იწყებს რეგიონებში გასვლით სამუშაო შეხვედრებს კულტურის ეროვნულ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირებისა და ჩართუ...
19.02.2015
საქართველო ევროკავშირის პროგრამის „Creative Europe„-ის (“შემოქმედებითი ევროპა“) წევრი ქვეყანა ხდება - ამ თემასთან დაკავშირებ...
11.02.2015
30 იანვარს გამართული კონფერენციის "საქართველოს კულტურის სტრატეგია: ადამიანები. პროცესები. პრიორიტეტები" სამუშაო დოკუმენტაცია
11.02.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო იწყებს რეგიონებში გასვლით სამუშაო შეხვედრებს კულტურის ეროვნულ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, საზოგადო...
10.02.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ხარატიშვილმა და ევროკავშირის წარმომადგენელმა საქართველოში ოლივერ რეისნერმა კულტურის ...
02.02.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებს კვლავ იწვევს კულტურის სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფში მონა...
30.01.2015
ამ წუთებში სასტუმრო “თბილისი მარიოტში” მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელიც დასაბამს დაუდებს კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავების პროც...
30.01.2015
სასტუმრო "თბილისი მარიოტში" კულტურის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესი გრძელდება. 
30.01.2015
სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ დასრულდა კონფერენცია კულტურის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების შესახებ - ღონისძიებამ დასაბამი დაუდო კულტურის ...
26.01.2015
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებს იწვევს კულტურის სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფში მონაწილეობ...
26.01.2015
2015 წლის 30 იანვარს, 10:00 საათზე სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ (წვეულებათა დარბაზში) გაიმართება კონფერენცია, რომელიც დასაბამს მისცემს კუ...
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

banner-new.png

კალენდარი

ივნისი 2017
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9